C profil

DiSC den competencesøgende

Competence-søgende
C profiler søger ar skabe resultater indenfor etablerede regler og retningslinjer for at sikrer kvalitet og nøjagtighed. De har fokus på at arbejde under kendte vilkår med at forbedre kvaliteten af produkter eller serviceydelser. De er typisk analyserende, samvittighedsfulde og systematiske.

Det primære motiv for C profiler er kvalitet og præcision både overfor sig selv, men også for sine omgivelser. Deres frygt ligger i at begå fejl, lave sjusk eller få kritik for deres arbejde.

Den primære adfærd er analytisk, og de analysere præstationer kritisk og med en systematisk tilgang. Dette præger også deres tilgang til opgave løsning, hvor den systematiske tilgang er dominerende.
C profiler er korrekte, og holder til regler og direktiver, de lever op til standarder og har altid et stort fokus på detaljerne i projektet. Detaljerne er netop vigtige, fordi når der er styr på detaljerne kan C profilerne forebygge sjusk og fejl.
Samvittigheden er høj hos C profiler og de er meget pålidelige i deres indsats og adfærd.

For at arbejde optimalt har C profiler brug for klart definerede forventninger og omgivelser som sætter pris på kvalitet og nøjagtighed. De er gode til at arbejde formelt, og har en tendens til at skille arbejde og privatliv.
Manualer, regler og autoriteter er vigtige for C profiler, ligesom de har behov for at kunne spørge ”hvorfor?” når der skal løses en ny opgave.
C profilerne har brug for at kunne udvise ekspertise i deres arbejde, og skal derfor anerkendes for deres særlige resultater og ikke mindst deres særlige færdigheder. Det er vigtigt for en C profil at det er kvaliteten og præcisionen i en opgave som der anerkendes for.

C profiler kan i team sammenhæng opleves som kritiske eller begrænsende, men skal betragtes som dem der er med til at sikrer kvaliteten. C profilerne kan have brug for andre som delegerer vigtige opgaver og træffer hurtige beslutninger.
I forhandlinger er det andre som skal indgå kompromiset eller opmuntrer til samarbejde.
C profiler opfatter politikker som regler, og kan derfor have behov for andre som fortolker dem som retningslinjer og som er klar til at tage chancer.