DiSC optimeret kommunikation

Få indsigt i din egen adfærd og kommunikationsstrategi

Hvad får jeg ud af at anvende DiSC?

Med DiSC profiltræning, lærer du både om dig selv og din egen adfærd. Du lærer desuden om andres adfærd og hvordan du kan aflæse deres DiSC profil. Til sidst lærer du at optimere og tilpasse din kommunikation.

Forstå dig selv

Med DiSC får du sat ord på din egen adfærd og dine egne handlemønstrer, det skaber selvindsigt. Gennem selvindsigten bliver du mere bevidst om din egen adfærd og egne handlemønstrer. Når du får selvindsigt kan du komme overspringshandlinger til livs, du kan finde og forstå din motivation og du kan bedre sætte mål for dig selv.

Forstå og læs

Med DiSC træning får du værktøj til at aflæse andre og på den måde bedre forstå de mennesker du omgåes med. Hver gang du indgår i et samarbejde eller en relation, er det vigtigt du forstår de mennesker du omgåes.

Optimeret kommunikation

Med udgangspunkt i din selvindsigt og evne til at aflæse andre, kan du med DiSC kommunikere optimeret til dine omgivelser. Når du kommunikere med udgangspunkt i dine modtagere, bliver dit budskab langt bedre modtaget. DiSC kommunikation giver dig mulighed for at få dine budskaber igennem.

Baggrundsteorien

DiSC er udviklet af William Marston i år 1928.
Marston var i modsætning til Freud og Jung, ikke interesseret i de patologiske eller psykiske sygdomme, men derimod i normale menneskers følelser og adfærd i samspillet med verden omkring dem.
Marston skelnede mellem fire former for adfærd: D, i, S og C. Ifølge Marston afspejler vores adfærd den opfattelse af vores omgivelser, og af vores forhold til omgivelserne, som vi har i en given situation.
Det kan pege på forskellige psykologiske motiver og drivkræfter for vores handlinger, men motiverne er forskellige og forskellige i styrke fra menneske til menneske.
Verden er naturligvis ikke så firkantet, at man kan dele mennesker op i fire typer. Derfor viser det sig også, at vi alle udviser både D, i, S og C -adfærd, men i forskellig grad.
Når profilen bliver udarbejdet på en medarbejder, viser det sig ofte, at der er to slags adfærd, som er mest fremtrædende og to, der er mindre fremtrædende.
Kendetegnende for ”D” og ”C” er, at begge typer adfærd er sagsorienterede, og vi kan kende adfærden på, at der ikke er så meget ”udenomssnak” – eller smalltalk. Begge typer adfærd kommer direkte til sagen.
Kendetegnende for ”I” og ”S” adfærd er, at de er orientrede mod mennesker og derfor bruger flere ord i deres kommunikation. Smalltalk falder dem mere naturligt.
Kigger vi på ”D” og ”I” er fællesnævneren, at de ofte fylder. ”D’et” fylder ikke nødvendigvis så meget som ”i’et”, men de siger noget ”af sig selv” – og tænker (i bedste fald) samtidig med, at de taler.
”S” og ”C” fylder derimod mindre. De har ikke det samme behov for at ”være på”, og de tænker sig ofte grundigt om, inden der træffes beslutninger.

DiSC som ledelsesværktøj

Din lederadfærd vil der blive lagt mærke til hver dag og hele tiden. Både ud fra det du siger, og ud fra det du gør.
Det samme gælder for dine medarbejdere. Deres adfærd er forskellige, og de skal derfor håndteres forskelligt, for ellers kommer du ikke igennem med dit budskab.
Som leder ved du, at det er lettere at kommunikere med nogle medarbejdere end med andre.
Årsagen skal findes i, at din adfærd ikke nødvendigvis matcher dine medarbejderes adfærd – og omvendt.
DiSC Personprofilen har vi valgt at bruge, fordi den for det første er enkel, og fordi det har vist sig, at den rammer meget præcist.

Hvad DiSC ikke er

DiSC Personprofil fortæller om din foretrukne adfærd – her og nu. Det er vigtigt at understrege, at:
• DiSC ikke fortæller noget om intelligens – eller mangel på samme, for den sags skyld.
• DiSC ikke fortæller, om du er god eller dårlig til dit job.
• DiSC ikke fortæller, om du har faglig kompetence eller ej.
• Derimod ser vi ofte, at forskellige typer job tiltrækker forskellige adfærdstyper.

Coaching efter DiSC-profiler

Kender du medarbejdernes DiSC-profiler, kan du bruge denne viden til at gøre din coaching af dem mere effektiv, fordi profilerne bl.a. klarlægger, hvad der især motiverer de 4 typer – og hvor de kan udvikle sig mest:

D = dominans. Ørnene motiveres af at have kontrol og styre tingene. Kan bl.a. udvikles til at tænke mere over mulige konsekvenser og udvise mere takt og diplomati i deres kommunikation og samvær med andre. Og til at uddybe deres overvejelser i en sag.

i = (social) indflydelse. Papegøjerne motiveres af social anerkendelse og opmærksomhed. De kan bl.a. udvikles til at strukturere deres arbejdsmetoder for at opnå orden og bedre udnyttelse af tiden. Og være konsekvente til at følge op.

S = stabilitet. Duerne motiveres af, at det eksisterende opretholdes. Derfor kan de især udvikles med hensyn til at lære accept af forandringer. Og fx til at være opmærksomme på mulige forbedringer og hurtigere metoder, der kan gøre deres arbejde mere effektivt.

C = competence. Uglerne motiveres af kvalitet og præcision. De kan bl.a. udvikles til at skabe balance mellem ønsket om perfektion og den tid, der anvendes. Og til at dele viden og indsigt med andre på en ikke-nedvurderende måde.

Overvejer du at coache på basis af din viden om medarbejdernes DiSC-profiler, så husk at ingen mennesker er ”rene” D, i, S eller C’er.

Kombinationer

Vi indeholder alle dele af de 4 adfærdstyper. Normalt vil én eller to adfærdstyper være dominerende i vores adfærd og være afhængig af den situation vi er i. Man kalder det for mønstrer når vi har kombinationen af forskellige DiSC adfærdsprofiler, og alle mønstrer er tænkelige.
Krydsmønstre er når ens dominerende adfærd enten er en kombination af D og S eller i og C, da de hver i sær ligger modsatrettede i krydset.
Andre mønstrer benævnes som ”i over D”, i dette tilfælde er i og D de mest dominerende adfærdstræk, hvor iét træder mere frem end Dét. I en ”S over i” profil er S og i de mest dominerende adfærdstræk, hvor S´set er det mest dominerende.
Af andre mønstre kan nævnes det vandrette mønster, her indeholder profilen lige meget af alle 4 adfærdstræk. Profiler som har det vandrette mønster er ofte i stand til at tilpasse sig situationen. På den anden side kan udefra opleves som ”svære at læse” da man ikke altid ved hvor man har dem.
Nogle få er ”rene” profiler og indeholder kun én af de 4 adfærdstræk i så stor stil, at det overskygger de øvrige adfærdstræk.

DiSC profilen er en adfærdsprofil som skabes på baggrund af de besvarelser du giver på en lang række spørgsmål, og er dermed et øjebliksbillede.
Ud fra DiSC profilen kan man opstille en lang række teser omkring adfærd og motiverne bag handlinger. Man kan opstille teser omkring udviklingsmuligheder og områder som være en udfordring, og sidst kan man opstille teser omkring hvordan hver enkel profil agere i forhold til andre mennesker (og profiler), samt hvordan de bliver opfattet af andre.

I DiSC profiler findes der ikke forkerte eller rigtige profiler, der findes ikke gode eller dårlige profiler. Men der ligger styrker og svagheder i alle profiler, og den adfærd man vælger, har konsekvenser for ens resultater, motivationsmotiver og sociale interaktion.

D profilen

DiSC den dominerende

D profiler ser udfordringer og forhindringer som skal overvindes. De søger at ændre, klare, styre eller kontrollere tingene. De har fokus på at skabe omgivelser der kan give de ønskede resultater. D profiler er typisk resultatorienterede, konkurrerende, beslutsomme og direkte. Adfærdsmønstrene man oplever hos en D adfærd er en stærk udstråling i selvtilliden. Den klassiske D adfærd kan netop genkendes på sin beslutsomme, risikovillige adfærd som samtidig virker meget selvtillidsfuld og ud af vendt. Det primære fokus ligger på de resultater som kan skabes eller som kan opnås her og nu, frem for på følelser, synsninger eller den langsigtede strategiske beslutning. I sin kommunikation er en D profil kontant og krævende, og kan til tider også opleves meget voldsom, specielt af andre profiler. Når der opstår problemer, vil en D profil oftest have fokus på problemløsning og være fremad stormende, omvendt vil en D profil også udfordre og søge at ”vinde” i konflikten. Helt klassisk for en D profil, vil de ofte udfordrer det bestående. De ser som tidligere beskrevet omverdenen som ugunstig og samtidig sig selv som stærkere end omverdenen. Dette giver dem et ønske om at ændre det bestående til noget andet, og i deres øjne bedre.

i profilen

DiSC den socialt influerende

I profiler har fokus på at opnå resultater ved at samarbejde, inddragelse og overtalelse af andre. De opnår indflydelse på omgivelserne ved at påvirke andre med deres udadvendte og entusiastiske adfærd, hvor de ofte udtrykker tanker, idéer og følelser med mange ord. Deres primære motiv er social anerkendelse og opnåelse af opmærksomhed. Deres største frygt er social afvisning. Netop dette skaber deres adfærd hvor de altid taler med, blander sig og søger rampelyset i enhver situation. De vil lyttes til, men kan have udfordringer med at lytte til andre. Omkring sig har de en tendens til at skabe et motiverende miljø, og er derfor ofte meget vellidt og kendes for deres gode humør. i profilerne frembringer entusiasme, ikke kun hos sig selv, men også hos andre. Denne entusiasme bruger de til at skabe kontakt til andre. Udefra virker det som om de har en evne til at tale med alle, og kan opfører sig som om de kender alle. Dette gør dem også utroligt gæstfrie og involverende. De kontakter omgivelserne og forsøger at invitere dem ind i deres sfære. De er veltalende og charmerende, og netop disse egenskaber gør dem i stand til at være overtalende. Deres opfattelse af omverdenen er optimistisk og positiv, de ser verden som gunstig og samtidig med muligheder for at skabe yderligere resultater med de nuværende ressourcer.

S profilen

DiSC den stabilitetssøgende

S profilen har fokus på at udføre opgaver og skabe resultater sammen med andre. De søger samarbejde, enighed og genkendelighed i både arbejde og omgivelser. S profiler ønsker at bevare status que og ikke skabe eller opleve pludselige forandringer. De er typisk loyale, tålmodige og forudsigelige S profilernes primære motiv er opretholdelsen af det eksisterende, de er harmoniskabende og med til at sikrer stabiliteten. Deres frygt motiv ligger i de pludselige forandringer og opståede konflikter. I S profilernes adfærd vil man opleve stor tålmodighed, og evnen til at være en god lytter som hjælper andre og er i stand til at udviser nærværende loyalitet og omsorg. Netop loyalitet er et af nøgleordene når man beskriver en S profil. S profiler udvikler ofte specialiserede færdigheder, som sætter dem i stand til at arbejde pålideligt og forudsigeligt. Deres evne til at udføre et stabilt arbejde gør dem i stand til at specialisere sig gennem mange års erfaring. De skaber et harmonisk arbejdsmiljø og er med til at sikrer den gode stemning, netop på grund af deres frygt for konflikter, er det ikke dem som starter en konfrontation.

C profilen

DiSC den Competencesøgende

C profiler søger ar skabe resultater indenfor etablerede regler og retningslinjer for at sikrer kvalitet og nøjagtighed. De har fokus på at arbejde under kendte vilkår med at forbedre kvaliteten af produkter eller serviceydelser. De er typisk analyserende, samvittighedsfulde og systematiske. Det primære motiv for C profiler er kvalitet og præcision både overfor sig selv, men også for sine omgivelser. Deres frygt ligger i at begå fejl, lave sjusk eller få kritik for deres arbejde. Den primære adfærd er analytisk, og de analysere præstationer kritisk og med en systematisk tilgang. Dette præger også deres tilgang til opgave løsning, hvor den systematiske tilgang er dominerende. C profiler er korrekte, og holder til regler og direktiver, de lever op til standarder og har altid et stort fokus på detaljerne i projektet. Detaljerne er netop vigtige, fordi når der er styr på detaljerne kan C profilerne forebygge sjusk og fejl. Samvittigheden er høj hos C profiler og de er meget pålidelige i deres indsats og adfærd.

DiSC og salgstræning

Med DiSC salg kan du optimere salgsprocessen.

DiSC’en bruges I 3 trin: Trin 1 er selvindsigt og selvforståelse. Trin 2 er at lære at aflæse andres DiSC-profil. Trin 3 er evnen til at tilpasse sin kommunikation til kunden. På en salgstræning lærer at kommunikere og sælge med udgangspunkt i dine kunder. Kombinationen af persontypologi og salgspsykologi giver dig evnen til at målrette din kommunikation.
DiSC giver dig indblik både i dine egne handle mønstrer, men i den grad også i dine kunders købsmotiver. Det giver dig mulighed for at argumentere, spørge ind og forhandle løsninger på plads, langt mere målrettet.

På en DiSC træning lærer du at:
• Forstå dig selv og din egen adfærd.
• Forstå de forskellige kundetyper og sælgertyper.
• Aflæse de forskellige typer og deres købsmotivation.
• Tilpasse din kommunikation, så kundens interesse fastholdes.
• Argumentere med udgangspunkt i kunden.

Vil du vide mere om DiSC?

 

Vil du vide mere om DiSC og lære om anvendelsen, har du flere muligheder:

Webkursus:
Du kan købe adgang til webkurset DiSC optimeret kommunikation for kun 995kr.

DiSC profil:
Du kan få din egen personlige DiSC profil (23 sider elektronisk personlig rapport) for kun 1.495kr.

DiSC teamaften:
Du kan arrangere en DiSC teamaften for dit team. Ring for tilbud.

DiSC Teamdag:
For at få optimalt udbytte kan du også arrangere en teamdag sammen med os. En dag med fokus på intern forståelse og kommunikation, skaber fornyet energi og et mere effektivt team. Ring for tilbud.

DiSC salgstræning og salgspsykologi:
Arbejder du med salg, kan du bestille et salgskursus med DiSC og salgspsykologi som udgangspunkt for træningen. Det skaber resultater og aktivitet blandt sælgerne. Ring for tilbud og muligheder.

Få hjælp her

Vi ved, at det er en vigtig beslutning at vælge en samarbejdspartner når det handler om at præge dine medarbejderes holdning, kompetencer og adfærd. Derfor er vi klar til at inspirere dig til den helt rigtige løsning.
Ring til Lars med det samme på telefon 23 71 91 97 eller udfyld her, så ringer vi dig op.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få en masse inspiration til at skabe resultater for din virksomhed og dine medarbejdereTags: , , , ,