Følelsesmæssig intelligens

Den vigtigste faktor i din succes.

Hvad får jeg ud af at anvende Eq-i?

Med følelsesmæssig intelligens eller Eq-i som det kaldes, lærer du at forstå dine egne følelser og de reaktioner som de medfører. Du lærer at kontrollere dine følelser og dermed din adfærd. Du lærer at styrke og styrke relationer og bliver socialt opmærksom.

Strategi

Forstå din strategi i livet og de muligheder det giver dig, når du anvender følelsesmæssig intelligens.

Eq-i

Forstå følelsesmæssig intelligens modellen og de følelsesmæssige kompetencer.

Værdien

Forstå værdien af at anvende følelsesmæssig intelligens i dit liv, din karriere, dit team eller dit salg.

Historien bag Eq-i?

Med siden giver vi dig et indblik i hvorfor følelsesmæssig intelligens bliver en vigtigere og vigtigere del af lederprogrammet, salgstræninger og andre uddannelsesprogrammer som forhandlingsteknik.
Ledelse handler om at skabe resultater gennem mennesker, ofte hvor du har en ledelsesret sammen med din adfærd. Der er en direkte sammenhæng mellem din succes og din følelsesmæssige intelligens, dvs. din selvbevidsthed, selvkontrol, sociale bevidsthed og hvordan du indgår i sociale sammenhænge.

Her i 2010érne har følelsesmæssig intelligens fået sit helt store gennembrud. Den grundlæggende lederroller og sælgerrolle er blevet redefineret og kravene har ændret sig. Ledere skal være fyrtårne i organisationen som kan håndtere modsatrettede dilemmaer, skabe relationer, stille krav, være direkte og forstående og kontrollere deres følelser. Tænk selv på de bedste 3 ledere du har haft, hvad kendetegner dem? Er det høj faglighed, deres evne til at analysere eller planlægge – eller er det deres forståelse, evne til at sætte sig ind i din hverdag, måden de kommunikerede på eller deres udstråling og energi? Med andre er, er der hard-skills eller soft-skills som er afgørende?
Virksomhedshierakierne er mere flade end nogensinde og medarbejderne mere selvledende end nogensinde.

Som sælger er det ikke nok at kunne stille spørgsmål, præsentere udbytte, være begejstret og have stor produktviden. I dag skal sælgeren kunne udfordre, udforske og inspirere, sælgeren skal kunne tilpasse sig situationen og kontrollere sine følelser. Sælgeren skal kunne gennemfører interessebaserede forhandlinger, hvor netop selvkontrol er et af de vigtigste elementer for succes.

Oprindeligt stammer udtrykket følelsesmæssig intelligens fra 1990 hvor 2 psykologer Salovey og Mayer første gang begyndte at arbejde med det, men den person som de fleste anerkende som ”den følelsesmæssige intelligens fader” er Daniel Goleman som i 1995 udgav bestsellere ”Følelsesmæssig intelligens: Hvorfor det kan betyde mere en IQ.

IQ eller Eq-i?

Den følelsesmæssige intelligens har større indflydelse på din personlige succes end IQ, og det er gode nyheder til os alle, for netop den følelsesmæssige intelligens kan trænes og forbedres over tid, hvor IQ er forholdsvis statisk gennem livet.

Golemans 5 områder

Goleman identificerede 5 overordnede områder, som beskriver den følelsesmæssig intelligens:
1. Kend dine følelser
2. Kontroller dine følelser
3. Genkend og forstå andres følelser
4. Kontrollere andres følelser
5. Motiver dig selv

eq-i de 5 områder

Hvad er følelsesmæssig intelligens?


De 4 kvadranter

Følelsesmæssig intelligens er inddelt i 4 kvadranter, ud fra 4 områder opmærksomhed, kontrol, selv og social.

eq-i de 4 kvadranter II

Kvadranten kan deles i 2 hovedområder vertikalt, det dækker din personlige kompetence og sociale kompetence. Din personlige kompetence deles i de 2 kategorier selvbevidsthed og selvkontrol.
Din social kompetence kan ligeledes deles i to kategorier social opmærksomhed og social indlydelse. Social kompetence dækker over social bevidsthed og sociale færdigheder og omhandler din evne til at styre og influerende på dine omgivelser og dine omgivelsers følelser.

Selvbevidsthed

Selvbevidsthed dækker over din evne til at forstå hvordan du føler og din evne til at vurdere din egen følelsesmæssige tilstand.
De 3 tilhørende underkategorier er selvbevidsthed, selv evaluering og selvtillid. Selvevaluering er din evne til at forstå dine egne styrker og udviklingspunkter, og din evne til bevidst at arbejde med styrker og udviklingspunkt.
Selvtillid er din evne til at tro på dig selv, stå ved det du føler og føle dig selvsikker uanset hvilken situation du er i.

Selvkontrol

Din selvkontrol tager udgangspunkt i din selvbevidsthed og er din evne til at kontrollere dig selv og dine følelser, i stedet for at lade dine følelser kontrollere dig.
Med en høj grad af selvkontrol, vil du være i stand til at holde hovedet koldt i stressede situationer, du vil kunne kontrollere dine reaktioner fx i en forhandlingssituation hvor den du forhandler med presser dig på evalueringskriterier og prøver at skabe en følelsesmæssig reaktion.

Social bevidsthed

Social bevidsthed er din evne til at aflæse og opfatte dine omgivelser. Det dækker over hvor høj din empati er at være bevidst om hvordan du påvirker dit team, dine kunder eller dine venner.
Har du høj social bevidsthed har du evnen til at læses følelsesmæssige reaktioner eller uofficielle magtforhold i grupper.

Social indflydelse

Er din evne til at bruge den viden du har fra din sociale bevidsthed og selvbevidsthed til at opbygge stærke relationer og influere på dine omgivelser.
Det er også din evne til at identificere, analysere og styre andres indbyrdes relationer og forhold.
En del af social indflydelse er også din evne til at kommunikere, inspirere, forføre, overtale og lede andre på en direkte måde – uden at støde dem.

Effekten af Eq-i?

Effekten af en høj Eq-i for ledere, sælgere og specialister samt sportsfolk er afgørende for den succes de opnår.

75% af din succes

IQ påvirker den succes du opnår inden for en bred variation af opgaver med mellem 4-25%. Det betyder at mere end 75% af den succes som opnåes kommer fra andet end IQ. De 2 primære faktorer til succes er karakterfasthed i svære og uoverskuelige situationer samt evnen til at omgåes andre positivt. Du skal med andre ord evne at kontrollere dig selv og andre.

Eq-i udgør 66% af årsagen

I et studie i 1990 (Hunter, Schmidt og Judiesch) fandt man ud af at top performerne var op mod 12 gange så effektive som de dårligst performende og 85% mere effektiv end gennemsnits performere, når det omhandlede opgave med en medium grad af kompleksitet.
Ved meget komplekse opgaver, var top performerne 127% mere effektiv end gennemsnits performeren.
I tillæg undersøgte Goleman i 1998 over 200 virksomheder og fandt ud af, at 33% af årsagen til succes for top performere kan tilskrives tekniske færdigheder, overblik og tilpasning. 66% kan tilskrives deres følelsesmæssige intelligens.

39% bedre indtjening

I en undersøgelse fra 1999 (Boyatzis) blev en stort konsulentvirksomheds medarbejdere målt på deres Eq-i og det blev sammenholdt med deres indtjening. I undersøgelsen fandt de ud af at de konsulenter/partnere som scorede over gennemsnit på 9 eller flere af 20 målepunkter Eq-i arbejder med havde 39% bedre indtjening på deres kunder.

De 5 vigtigste egenskaber

I et studie fra 1997 (Spencer) identificerede man de 5 nøgle egenskaber hos succesfulde ledere. Det er: 1. Evnen til at influere andre. 2. Evnen til at lede teams. 3. Selvorganisering og selvtillid. 4. Målfokus og drive. 5. Selvledelse.

63% bedre jobmatch

I 1993-1997 (Spencer og Spenser, Spencer McClelland og Kelner) gennemførte man en undersøgelse af slkgere hos LÓreal. Her kunne man se at sælgere valgt ud fra kriterier funderet i den følelsesmæssig intelligens både solgte mere, men og matchede jobsne 63% bedre, end sælgere rekrutteret ud fra faglige kvalifikationer.

47% større omsætning

I et stort forsikringsselskab lavede man i 1997 (Hay og McBer) en unersøgelse af sammenhængen mellem omsætning og følelsesmæssig intelligens. Resultatet var klart. Sælgere som scorede højt på mere end 5 ud af 8 følelsesmæssige områder solgte op mod 47% mere i gennemsnit. I dette tilfælde i en afdeling som arbejdede med værdibaserede produkter.

Træn din Eq-i

Du kan træne din følelsesmæssige intelligens gennem 4 trin.

I modsætning til IQ, kan Eq-i udvikles og trænes.
Når du skal træne den er det med udgangspunkt i selvbevidsthed, hvor du først skal blive mere bevidst om dine egne følelser, hvad der skaber dem og hvordan agere og reagere i forhold til dine følelse.
Dernæst skal du arbejde med din selvkontrol hvor du på den ene side skal lære at kontrollere dine følelser og acceptere dem og på den anden side motivere dig selv til optimerede reaktioner.
Når du har fået kontrol over dig selv og blevet selvledende, kan du begynde at rette dit fokus ud mod dine omgivelser.
Det 3. step er at styrke din sociale bevidsthed ved at observere og prøve at forstå andres følelser og reaktioner, samt hvad der trigger deres følelsesmæssige reaktioner.
Det sidste og 4. step i din træning omhandler social indflydelse. Her skal du være opmærksom på hvordan din adfærd påvirker andres adfærd og følelser, så du aktivt kan skabe de reaktioner du ønsker.
Der findes en lang række værktøjer til at træne og udvikle Eq-i, hos Performanze er Eq-i træning ofte en del af de salgstræninger og lederuddannelser vi gennemfører.

Eq-i og salgstræning

Den afgørende faktor for succes i salget

At kunne kontrollere sine følelser er den vigtigste egenskab for at få succes. Med træning i følelsesmæssig intelligens, bliver du mere selvbevidste, opmærksom på dine omgivelser, styre dine omgivelser og kontrollere dig selv. Det gør at du bliver bedre til at forhandle, lede salgsmøder og i stand til at omsætte de værktøjer og teori du har lært til resultater.

Du lærer at:

• Forstå dig selv og dine egne reaktionsmønstrer i salgssituationen.
• Forhandle bedre løsninger mere rationelt.
• Kontrollere og identificere dine begrænsende faktorer, og gøre dem til din styrker.
• Fastholde fokus, salgsmøde efter salgsmøde og skabe mere stabile resultater.
• Fastholde kundens opmærksomhed og arbejde med kundens vigtigste købs kriterier.

Vil du vide mere om følelsesmæssig intelligens?

 

Vil du vide mere om følelsesmæssig intelligens og lære om anvendelsen, har du flere muligheder:

Eq-i profil:
Du kan få din egen personlige Eq-i profil og personlige tilbagemelding (2½ times tilbagemelding) for kun 6.875kr.

Inspirationsaften:
Du kan arrangere en inspirationsaften for dit team, hvor I får en introduktion til den følelsesmæssige intelligens. Ring for tilbud.

Eq-i Teamdag:
Vil I gøre Eq-i til et fællessprog i jeres team, kan I arrangere en teamdag med Eq-i som tema for dagen. Ring for tilbud.

Følelsesmæssig intelligens og salgstræning:
Arbejder du med salg, kan du bestille et salgskursus med følelsesmæssig intelligens som udgangspunkt for træningen. Det skaber langt mere bevidste sælgere som leverer bedre resultater. Ring for tilbud og muligheder.

Få hjælp her

Vi ved, at det er en vigtig beslutning at vælge en samarbejdspartner når det handler om at præge dine medarbejderes holdning, kompetencer og adfærd. Derfor er vi klar til at inspirere dig til den helt rigtige løsning.
Ring til Lars med det samme på telefon 23 71 91 97 eller udfyld her, så ringer vi dig op.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få en masse inspiration til at skabe resultater for din virksomhed og dine medarbejdereTags: , , , , , , ,