Key Account Manager

Strategisk salgsuddannelse

Key Account Managers stilles stadig overfor stigende krav. Beslutningerne rykker op i organisationerne. Det betyder, at Key Account Managers flere steder også skal varetage mindre opgaver. På den måde kan kunderne presse priserne ved at købe ind på koncern-niveau.
Oven i det ligger alle basisopgaverne, som har eksisteret lige så længe, der var noget, som hed KAM.
Med en Key Account Manager – strategisk salgsuddannelse lærer du eller dine KAM’ere både at håndtere basisværktøjerne i salget, men også en række vigtige strategiske salgsindsatser.
De klassiske udfordringer for KAM’ere (Key Account Managers) er, at:
• Der er behov for at gennemføre flere besøg med de rigtige kunder.
• Det er en udfordring at ringe ud og booke møder.
• Der skal være fokus på relationssalget, men ikke for relationens skyld.
• Der kan være erfarne sælgere, som skal aktiveres igen.
• KAM’erne skal altid arbejder med de ”rigtige” kunder.
• KAM’erne skal arbejde målrettet og forholdsvis ensartet med kunderne i hele organisationen.
• Der er behov for at kunne udfordre og udvikle kunderne på deres forretning og strategi.
For at imødekomme kravene har vi udviklet en række målrettede moduler til den strategiske salgsuddannelse, som bygger ovenpå de klassiske KAM-moduler. De 5 moduler er:

• Interviewteknik
• Argumentationsteknik
• Tilbud og skriftlig kommunikation
• Ambassadørsalg
• Kundeudviklingssamtale