Performanze Manifestet

TestImg

Ved at efterleve dette manifest, skaber vi selvstændigt tænkende individer med stor selvforståelse og stærk handlekraft. Vores vision er at flytte mennesker i den retning de selv ønsker, så de kan skabe de resultater de selv søger og finde energien til at drive de handlinger, som skal til for at opnå udvikling og succes.

#1

Vi tror på kommunikation

Vi får øje på det bedste i mennesker, bekræfter dem i deres styrker og opfanger det, som skaber liv og succes. Fordi vi ved, at det skaber værdi og udvikling. Vi tror på, at der ligger en positiv intention bag enhver handling, og at den handling har givet mening og været den bedste løsning i situationen. Det betyder, at vi med udgangspunkt i positiv forstærkning og en anerkendende tilgang altid undersøger de bagvedliggende motiver, før der rettes til eller dømmes. Når vi skaber forandring, udvikling og forbedring, så arbejder vi derfor med perspektivet på en anerkendende måde. Når vi arbejder med positive forstærkninger, så pådutter vi ikke andre en holdning eller en adfærd, men hjælper andre med at identificere den retning de ønsker at udvikle sig i, og hjælper dem herefter derhen. Derfor møder vi vores kursister, kunder og samarbejdspartnere der hvor de er, og ser dem som ligeværdige mennesker.

#2

Vi er altid nysgerrige og går på opdagelse

Vi tror så stærkt på det gode i andre mennesker, at vi ikke behøver beviser for, at der er en mening i det andre siger, tænker, føler og gør. Det skaber en oprigtig nysgerrighed, hvor vores egne meninger, værdier og holdninger tilsidesættes for at skabe plads til andre menneskers holdninger, meninger og værdier. Når vi er udforskende, går vi på opdagelse i andre mennesker gennem spørgsmål og dialog omkring perspektiv, potentiale og muligheder. For os er udforskning og anerkendelse bygget på åbenhed og nysgerrighed.

#3

Vi tror på, at resultater skabes af mennesker, imellem mennesker

Vi tror på, at mennesker handler med mennesker de godt kan lide, og skaber relationer til mennesker som får dem til at føle sig, som de selv ønsker at føle sig. Resultater skabes af dialogen mellem mennesker, enten i egen virksomhed eller virksomheder imellem. Den anerkendende tilgang skaber ligeværdige relationer, og med stærke relationer kan vi sammen skabe bedre resultater. Der skabes plads til forskellighed, nysgerrighed og differentieret forståelse. Vi ser andre mennesker som mennesker med eget værdisæt og som værdige og selvtænkende individer. Vi tror på, at kursister er lige så engagerede, lige så tænkende, menende og følende som vi selv er, og for nogles vedkommende skal dette blot frigives, gennem ligeværdig undervisning og dialog.

#4

Vi ved, at intet slår handling

At arbejde med positive forstærkninger som grundlæggende filosofi gør kursisterne i stand til at handle og handle i overensstemmelse med deres ønskede målsætninger. Der arbejdes derfor altid med det som skal gøres frem for en fejlrettende kultur eller undervisning med fokus på det som gøres forkert. Vi udfordrer hinanden aktivt hver eneste dag, og gennem dette skaber vi en dynamisk og foranderlig virksomhed, som hele tiden søger at optimere vores måde at arbejde og eksekvere på. Vi går ikke op i titler og klassisk hierarki, men ser hinanden både internt og eksternt som ligeværdige mennesker.

Sammen skaber vi resultater

Hvis I tør, så lad os komme helt tæt på

Lad os få lov til at kigge ned i, hvad I tjener på jeres kunder, hvordan jeres salgsprocesser er, og lad os få lov til at udfordre jer derude, hvor I tjener pengene.
Lad os træne sammen i klasseværelset og online, hvor vi lærer at sige og gøre de rigtige ting. Men lad os også komme med der, hvor det er sjovt og hvor det gør lidt ondt – der hvor vi engang imellem kvajer os, derude hvor vi får muligheden for at se, hvordan I kan blive endnu bedre. Åbn døren og sindet for os – så lover vi at flytte jer derhen, hvor I gerne vil flyttes hen, og hvor I skaber endnu bedre resultater.

Få hjælp her

Vi ved, at det er en vigtig beslutning at vælge en samarbejdspartner, når det handler om at præge dine medarbejderes holdning, kompetencer og adfærd. Derfor er vi klar til at inspirere dig til den helt rigtige løsning.
Ring til Lars med det samme på telefon 23 71 91 97 eller udfyld her, så ringer vi dig op.