Salgstræning – det fineste håndværk

Salgshåndværket kan mestres af alle som har lysten til at gøre en forskel

Business-to-business

TestImg

Business-to-Business salg er salg mellem mennesker, og netop derfor er evnen til at skabe relationer, og bruge relationerne til at skabe resultater, helt fundamental for en Business-to-Business sælger.

Account Manager

Dine konkurrenter jagter med garanti dine mest rentable kunder, og det stiller krav til dine Account Manageres evner til at forstå og udvikle kundernes forretning. På Account Manager-uddannelsen arbejder sælgerne med deres evne til at skaffe nye kunder og udvikle samarbejdet med de eksisterende.

Key Account Manager

En strategisk salgsuddannelse med fokus på at udfordre, udvikle og forstå kundernes forretning. På Key Account Manager-uddannelsen arbejder deltagerne med forhandlingsteknik, segmentering og kundeudviklingssamtaler.

Telesælger

En operativ salgsuddannelse med fokus på at være interessant og ikke irriterende. På telesalgsuddannelsen arbejder sælgerne med at fange kundernes opmærksomhed, identificere muligheder og tilføre værdi fra starten. Det handler om sælgerens indsats.

Salgskurser og samkørsel

Dine salgskurser skal bygge på Extended Learning. I forhold til Business-to-Business salgskurser giver Extended Learning helt nye muligheder for at målrette træningen og gøre den individuel for hver enkel sælger i organisationen.

Extended Learning-salgskurser tager udgangspunkt i din hverdag, dine kunder og dit potentiale. Niveauet i undervisningen tager udgangspunkt i dit vidensniveau.

Vores erfaring er, at det er det fundamentale i salget, der virker: EFU, aktiv DU-appel, indvendingshåntering, spørgeteknik og lukketeknikker. De fleste sælgere har været på en lang række kurser i disse værktøjer – så for at øge opmærksomheden, involveringen og motivationen får du med Extended Learning en række nye og spændende formidlingskoncepter, som pakker læringen ind på en ny måde.
Et af de mest effektive værktøjer til at hjælpe sælgerne i gang med anvendelsen af salgsværktøjerne er via samkørsel, hvor vi sammen træner ude hos kunderne.

3 måder at øge salget på

Når du skal øge dit salg på Business-to-Business markedet, er der 3 måder at gøre det på.

• Du kan skaffe flere nye kunder,
• sælge mere til dine eksisterende kunder, eller
• aktivere dine gamle kunder.

Uanset hvilken eller hvilke måder du vælger, kan du være sikker på, at dine konkurrenter jagter dine bedste og mest lønsomme kunder. Det presser priserne og indtjeningen og stiller stadig større krav. Du skal sikre nye kunder, for at vækst og udvikling kan fortsætte i fremtiden. Kunderne vil have kompetente sælgere, der forstår deres forretning og hjælper med at udvikle den. Derfor skal dine sælgere være i konstant udvikling for at sikre dig og din virksomheds fremtidige succes og overlevelse.

Key Account Manager

Strategisk salgsuddannelse

Key Account Managers stilles stadig overfor stigende krav. Beslutningerne rykker op i organisationerne. Det betyder, at Key Account Managers flere steder også skal varetage mindre opgaver. På den måde kan kunderne presse priserne ved at købe ind på koncern-niveau. Oven i det ligger alle basisopgaverne, som har eksisteret lige så længe, der var noget, som hed KAM. Med en Key Account Manager – strategisk salgsuddannelse lærer du eller dine KAM'ere både at håndtere basisværktøjerne i salget, men også en række vigtige strategiske salgsindsatser.

Case

Eksempel på opbygning og pris

En markedsledende virksomhed indenfor B2B - på kædeniveau har de over 50% af markedet.
Der er 5 sælgere, der bearbejder markedet, de arbejder uafhængigt af hinanden. Produkterne koster markant mere end konkurrenternes. Det er vigtigt at sælgerne forstår, at jo bedre de er til at udvælge kunderne og jo mere målrettet de arbejder med dem, jo mere lønsomhed opnår virksomheden. De ønsker med andre ord ikke bare vækst for omsætningens skyld – det er vækst med fokus på indtjening og bundlinje.
For at klæde sælgerne på til denne opgave skal de igennem et træningsforløb, der giver dem nogle effektive værktøjer, så de kan håndtere alle faserne i salget. Forløbet skal være lavpraktisk og tage afsæt i deres hverdag.

Åbent salgskursus i Zoneselling

3 dages resultatskabende salgskursus

Salgskurset er baseret på salgskonceptet zoneselling som mere end 1.000 sælgere allerede er trænet i. Zoneselling tager udgangspunkt i kundens adfærd, og gør dig som sælger i stand til at tilpasse din adfærd og kommunikation. Når du begynder at sælge med zoneselling, vil du opleve en langt mere positiv respons fra dine kunder. Zoneselling er effektivt for alle sælgere, da konceptet tager udgangspunkt i rigtige mennesker og deres adfærd.

Moduler

Salgstræning hos Performanze opbygges af disse moduler, og tilpasses fleksibelt til dit behov.


Klassisk salg

Fundamentet for forståelse og succes med salget

Salgszoner

Tilpas din adfærd og skab timing i salget

DiSC

Aflæs dine kunder

Kanvas

Bliv interessant i telefonen

Interviewteknik

Få kunden til at italesætte sine behov

Argumentation

Fasthold kundens interesse

Forhandling

Undgå prisfokus og rabatgivning

Præsentation

Præsentér med overbevisning og passion

Tilbud

Skriftlig kommunikation til din kunde

Lukketeknik

Gør kunden købsklar og luk salget

Opfølgning

Skab momentum i dit salg

Balanceret salg

Skab blance i kundeanalysen

Segmentering

Vælg de rigtige kunder

Ambassadør

Gør dine kontaktpersoner til ambassadører

Servicesalg

Imponér dine kunder

Møde

Tag styring på dine salgsmøder

Kundeudvikling

Forstå kundens forretning og styrk samarbejdet

Planlægning

Undgå overspringshandlinger og få bedre struktur

Elevatortale

Præsentér dig selv kort og præcist

Kropssprog

Understreg din kommunikation ved hjælp af kropssprog

Great not wig much smells was softer products Spice cialis online seem I’ve had afterward. Will when tan changes service. I market.

Få hjælp her

Vi ved, at det er en vigtig beslutning at vælge en samarbejdspartner, når det handler om at præge dine medarbejderes holdning, kompetencer og adfærd. Derfor er vi klar til at inspirere dig til den helt rigtige løsning.
Ring til Lars med det samme på telefon 23 71 91 97 eller udfyld her, så ringer vi dig op.

Mere gratis inspiration?

Den følelsesmæssige intelligens er den mest inflydelsesrige enkeltfaktor når dine Business-2-business sælgere skal have succes. Derfor får du her en introduktion til hvad det er og hvordan det kan bruges.

Med siden giver vi dig et indblik i hvorfor følelsesmæssig intelligens bliver en vigtigere og vigtigere del af lederprogrammet, salgstræninger og andre uddannelsesprogrammer som forhandlingsteknik. Ledelse handler om at skabe resultater gennem mennesker, ofte hvor du har en ledelsesret sammen med din adfærd. Der er en direkte sammenhæng mellem din succes og din følelsesmæssige intelligens, dvs. din selvbevidsthed, selvkontrol, sociale bevidsthed og hvordan du indgår i sociale sammenhænge.