Tilbudsskrivning og skriftlig kommunikation

Mere og mere salgsarbejde, og ikke mindst opfølgning på salg, foregår via skriftlig kommunikation og tilbudsskrivning. Derfor skal nutidens sælgere være i stand til at kommunikere lige så effektivt på skrift som mundtligt, face to face.
Mange kunder beder om et tilbud, og sælgerne skal være i stand til at lave tilbud, som sætter prisen i baggrunden og får værdien af løsningen frem. Det gør, at sælgerne vil vinde flere ordrer og være i stand til at effektivisere deres tid og arbejde.

Præsentations teknik

Sælgerne skal kunne præsentere med overbevisning, så kunden kan mærke, at du tror på at den løsning, som I sammen er kommet frem til, er den rigtige. På dette modul kommer sælgerne til at arbejde med en række effektive værktøjer til at forstærke deres præsentation. Præsentationen skal motivere kunden til at købe ved at gøre værdien tydelig og ved at involvere kunden, så kunden fastholder sin opmærksomhed på løsningen og produktet.

Forhandling og indvendingsteknik

Indvending Teknik og forhandlingsteknik har en hel del til fælles. Det handler om at finde en fælles løsning med kunden, hvor I begge oplever det som win-win. På dette salgsmodul lærer sælgerne at håndtere indvendinger både aktivt og reaktivt på en måde, hvor kunden føler sig mødt og forstået.
Oven i det kommer sælgerne til at arbejde med forhandlingens forskellige scenarier, som sætter dem i stand til at flytte fokus fra prispres til værdiargumentation.

Argumentation og teknik

Argumentationsteknik fokuserer på at få værdien for kunden frem ved at hjælpe kunden med at sætte ord på værdien. På modulet ”Argumentationsteknik” lærer sælgerne at lytte efter kundens nøgleværdier og anvende dem aktivt i argumentationen, når der skal prisforhandles eller tilbydes mersalg. Med argumentationsteknikken lærer sælgerne også af blødgøre og ændre værdiladningen af kundens udtalelser, så negative udtalelser kommer til at fremstå positive.

Interviewteknik

Der er ikke fremskridt, hvis ikke vi får kunderne til at italesætte deres holdninger, lyster og behov. Når vi får italesat de ting, bliver sælgerne i stand til sælge mere, fastholde interessen og identificere de nye, latente behov. Sælgerne lærer den effektive interviewteknik, så de kan komme ind til kernen i salget.

Den succesfulde tøjsælger

EQ-i Følelsesmæssig intelligens

At kunne kontrollere sine følelser som sælger er den vigtigste egenskab for at få succes. Med træning i følelsesmæssig intelligens, også kaldet Eq-i (Emotionel Intelligens Iquiry), bliver sælgerne mere selvbevidste, blive opmærksom på dine omgivelser, styre sine omgivelser og styre sig selv. Det gør sælgerne til bedre forhandlere, mødeledere og i stand til at omsætte de værktøjer de lærer på kurser og træning til konkrete handlinger ude ved kunderne.