Sådan planlægges kundeservicetræningen

Ægte Extended Learning 5 step til god serviceoplevelse Trin 1: Du har kontrol over din egen adfærd gennem en positiv indstilling, stor selvindsigt og selvbeherskelse (trin 1) Trin 2: Du interesserer dig oprigtigt for kunden og yder empatisk, personlig service (trin 2) Fokus på fortiden: Du skaber klarhed over kundens historik og udviser forståelse for…

Stemmens brug

Det vigtigste værktøj når der kommunikeres i blinde. Når kontakten til kunderne er i blinde, dvs. over telefonen, bliver stemmen endnu vigtigere, end når kropssproget også er i spil. På modulet ”Stemmens brug” lærer deltagerne at anvende stemmens mangfoldighed i alt fra betoning til tonering og hastighed. Deltagerne lærer at: • Tilpasse stemme og hastighed…

Retailtainment

Når kundens oplevelse for alvor skal i centrum. Kunder i detailhandelen stiller stadig større krav til indkøbsoplevelsen, og netop her kommer retailtainment ind i billedet. I dag er det ikke længere nok at være høflig og have en pæn butik, i dag skal kunderne have en oplevelse for at blive stimuleret til at købe. Specielt…

Visual Merchandising

Sælg mere gennem korrekt vareeksponering. Enhver som arbejder med afsætning til privatkunder gennem udsalgssteder i en butik har behov for at forstå visual merchandising. Det er vigtigt at kende forskellen på A-, B- og C-placeringer, udstillingstyper og deres effekt og at kunne lave kundeanalyser af kundernes bevægelsesmønstrer i butikkerne. Det hjælper jer til at sælge…

Butiksstandard

Få styr på basis i butikken og gør rutiner til vaner. I enhver butik skal der være styr på basisrutiner, også kaldet butiksstandarden. På modulet ”Butiksstandard” arbejdes der med rutinerne i alt fra kvalitetskontrol og rengøring til salgsrutiner. Det er her fundamentet ligger, og her standarden for butikken defineres. Deltagerne lærer at: • Udarbejde effektive…

Nonverbal kommunikation

Understreg din kommunikation med kroppen og lær at aflæse kundens signaler. Alt hvad sælgerne gør er kommunikation, både når de er aktive og passive. Derfor skal sælgerne være bevidste om, hvordan de understreger deres budskaber ved at anvende deres kropssprog aktivt. Samtidig skal sælgerne også være i stand til at aflæse kundernes kropssprog og alle…

Elevatortale og den intelligente tale

Præsenter dig selv kort og præcist så du hurtigt kan flytte fokus over på kunden. Det er en kunst at kunne levere sit bud præcist og på en måde, så modtageren finder det interessant. Netop denne kunstart skal den professionelle sælger mestre. På modulet ”Elevatortale” og ”Den intelligente tale” arbejder sælgerne med at præsentere deres…

Planlægning og prioritering

Undgå overspringshandlinger og spildtid gennem struktur og planlægning. En sælger skal kunne planlægge og prioritere sin hverdag for at udnytte tiden, potentialet og kundekontakterne bedst muligt. På modulet ”Planlægning og prioritering” kommer sælgerne til at arbejde med optimering af deres dagligdag og daglige rutiner, samt hvordan de kan bruge overspringshandlinger aktivt til at skabe bedre…

Kundeudviklingsmødet

Forstå og hjælp med at udvikle kundens forretning så du både styrker samarbejdet og holder konkurrenterne væk. Kunderne vil have sælgere, som både forstår deres forretning og er i stand til at udvikle og styrke den. Én af de mest effektive måder at fastholde kunderne på er ved at udfordre dem og være i stand…

Salgsmøde og mødeafholdelse

Tag styring på dine salgsmøder og sælg mere til flere. Professionelle sælgere skal kunne afholde og styre møder, opsætte forventninger til møder allerede inden de er afholdt, og sikre sig at nå målet når mødet afholdes. På modulet ”Salgsmøde og mødeafholdelse” kommer sælgerne til at arbejde med mødestyring, tidsstyring, delmål, opsummeringer og meget andet, som…

Servicesalg

Udvid din forretning ved at overraske dine kunder så de bliver imponerede, for så får du kunder, der køber igen. Sælgere skal være i stand til at servicere kunderne både før, under og efter, at det kan gå galt. Sælgere skal være i stand til at tilbyde kunderne en service, som ligger ud over det…

Ambassadørsalg

Gør dine kontaktpersoner til ambassadører for dig og sælg dig dybere ind i større organisationer. Når sælgerne arbejder med salg, hvor kontaktpersonen ikke altid er beslutningstageren, skal de være i stand til at skabe ambassadører eller allierede i organisationen. De skal være i stand til at flytte over på kontaktpersonens side og hjælpe ham med…

Segmentering

Vælg de rigtige kunder og prioriter din indsats så du får mere ud af din portefølje. For at sælgerne kan prioritere deres tid, kræver det en forståelse for segmentering og kundeadministration. Det er vigtigt, at sælgerne bruger deres tid på de mest lønsomme kunder eller de kunder med størst potentiale, og ikke nødvendigvis de kunder…

Balanceret salg

Skab balance i kundeanalysen og få mere ud af dialogen, strategien og målret dine indsatser. Account managers, som har mange og gentagne kontakter til kunder, skal være i stand til at analysere deres kunder, så de anlægge den mest optimale strategi – men dette må gøres på en simpel og effektiv måde, så sælgerne kommer…