Sådan planlægges kundeservicetræningen

Ægte Extended Learning 5 step til god serviceoplevelse Trin 1: Du har kontrol over din egen adfærd gennem en positiv indstilling, stor selvindsigt og selvbeherskelse (trin 1) Trin 2: Du interesserer dig oprigtigt for kunden og yder empatisk, personlig service (trin 2) Fokus på fortiden: Du skaber klarhed over kundens historik og udviser forståelse for…

Stemmens brug

Det vigtigste værktøj når der kommunikeres i blinde. Når kontakten til kunderne er i blinde, dvs. over telefonen, bliver stemmen endnu vigtigere, end når kropssproget også er i spil. På modulet ”Stemmens brug” lærer deltagerne at anvende stemmens mangfoldighed i alt fra betoning til tonering og hastighed. Deltagerne lærer at: • Tilpasse stemme og hastighed…

Retailtainment

Når kundens oplevelse for alvor skal i centrum. Kunder i detailhandelen stiller stadig større krav til indkøbsoplevelsen, og netop her kommer retailtainment ind i billedet. I dag er det ikke længere nok at være høflig og have en pæn butik, i dag skal kunderne have en oplevelse for at blive stimuleret til at købe. Specielt…

Visual Merchandising

Sælg mere gennem korrekt vareeksponering. Enhver som arbejder med afsætning til privatkunder gennem udsalgssteder i en butik har behov for at forstå visual merchandising. Det er vigtigt at kende forskellen på A-, B- og C-placeringer, udstillingstyper og deres effekt og at kunne lave kundeanalyser af kundernes bevægelsesmønstrer i butikkerne. Det hjælper jer til at sælge…

Butiksstandard

Få styr på basis i butikken og gør rutiner til vaner. I enhver butik skal der være styr på basisrutiner, også kaldet butiksstandarden. På modulet ”Butiksstandard” arbejdes der med rutinerne i alt fra kvalitetskontrol og rengøring til salgsrutiner. Det er her fundamentet ligger, og her standarden for butikken defineres. Deltagerne lærer at: • Udarbejde effektive…

Planlægning og prioritering

Undgå overspringshandlinger og spildtid gennem struktur og planlægning. En sælger skal kunne planlægge og prioritere sin hverdag for at udnytte tiden, potentialet og kundekontakterne bedst muligt. På modulet ”Planlægning og prioritering” kommer sælgerne til at arbejde med optimering af deres dagligdag og daglige rutiner, samt hvordan de kan bruge overspringshandlinger aktivt til at skabe bedre…

Servicesalg

Udvid din forretning ved at overraske dine kunder så de bliver imponerede, for så får du kunder, der køber igen. Sælgere skal være i stand til at servicere kunderne både før, under og efter, at det kan gå galt. Sælgere skal være i stand til at tilbyde kunderne en service, som ligger ud over det…

Uddelegering og Situationsbestemt ledelse

Uddelegering og situationsbestemt ledelse hænger sammen, for en opgave er ikke uddelegeret færdig, før kompetence er givet med. Situationsbestemt ledelse handler netop om at analysere kompetenceniveau, men også om at afklare motivationsniveaut. De gør lederne i stand til at anvende den ledelsesstil, som passer bedst til den enkelte medarbejder i forhold til den enkelte opgave. Gennem situationsbestemt ledelse lærer lederne at uddelegere både opgaver og ansvar på en måde, som giver medarbejderne kompetencerne og lysten til at løse opgaven og tage ansvaret.

Selvindsigt

Før man kan lede andre, er man nødt til at kunne lede sig selv. Selvledelse kommer fra selvindsigt. Med udgangspunkt i DiSC typologien får lederne indsigt i sig selv og andre. Det sætter dem i stand til at kommunikere og lede mere målrettet og bevidst.

Motivation

Motivation handler om det, som får os og de mennesker vi omgiver os med til at handle og agere. Ledere skal evne at få medarbejderes motivation frem og skabe rammer, hvor medarbejdere på hver deres måde har muligheden for at præstere bedst. Motiverende rammer og kommunikation er individuelt for den enkelte medarbejder, og netop derfor skal lederne være i stand til at forstå medarbejderes motivation og efterfølgende forstærke og dyrke den.

Mål og målsætning

Klare målsætninger er udgangspunktet for KPI-styring, adfærdsudvikling og samtidig fundamentet for medarbejdertrivsel. Medarbejdere som kender deres målsætninger, og hvor målsætningerne er så klare, at de ikke kan fortolkes, finder større tryghed og trivsel i deres arbejde – også selvom det er ambitiøse og svære målsætninger.