D profil

DiSC den Dominerende

Dominerende adfærd
D profiler ser udfordringer og forhindringer som skal overvindes. De søger at ændre, klare, styre eller kontrollere tingene. De har fokus på at skabe omgivelser der kan give de ønskede resultater. D profiler er typisk resultatorienterede, konkurrerende, beslutsomme og direkte.

Adfærdsmønstrene man oplever hos en D adfærd er en stærk udstråling i selvtilliden. Den klassiske D adfærd kan netop genkendes på sin beslutsomme, risikovillige adfærd som samtidig virker meget selvtillidsfuld og ud af vendt. Det primære fokus ligger på de resultater som kan skabes eller som kan opnås her og nu, frem for på følelser, synsninger eller den langsigtede strategiske beslutning.
I sin kommunikation er en D profil kontant og krævende, og kan til tider også opleves meget voldsom, specielt af andre profiler.
Når der opstår problemer, vil en D profil oftest have fokus på problemløsning og være fremad stormende, omvendt vil en D profil også udfordre og søge at ”vinde” i konflikten.
Helt klassisk for en D profil, vil de ofte udfordrer det bestående. De ser som tidligere beskrevet omverdenen som ugunstig og samtidig sig selv som stærkere end omverdenen. Dette giver dem et ønske om at ændre det bestående til noget andet, og i deres øjne bedre.

En D profils frygtmotiver ligger i at miste kontrollen. Den frygt driver dem mod hele tiden at søge mere indflydelse og opnå magt, samtidig med at de til tider kan have svært ved at give slip, uddelegere eller acceptere at problemstillinger og opgaver kan løses på andre måder end deres egen. Frygt motivet driver en D profil til at søge efter kontrol og styring.
For at opretholde sin kontrol har D profilen også en tendens til at udfordrer eksisterende regler, og forsøge at frigøre sig netop fra kontrol og regler. Har D profilen selv skabt reglerne og er den som skal udmønte kontrollen skal de nok sørge for at andre efterlever regelsættet, indtil D profilen selv ændrer dem.

Den dominerende adfærd som opleves, skabes på baggrund af et ønske om styrke, autoritet og søgen efter udfordringer, med en tro på at man kan overvinde dem. Dette giver dem en direkte kommunikationsform hvor der ikke bliver lagt ”noget imellem”, men tingene kommunikeres som de er (eller i hvert fald som D profilen selv ser dem).

En D profil holder ofte af konkurrence, og gerne konkurrencer hvor der er mulighed for individuelle præstationer og individuel anerkendelse – i sær når det giver anerkendelse som kan gavne dem selv, fx en forfremmelse, lønforhøjelse eller højere bonus. D profiler kæmper for at vinde og har ofte en stærk viljestyrke til sikre dynamik og eksekvering.

Som alle andre profiler, har D profilen brug for støtte omkring sig, i D profilens tilfælde vil det være gavnligt hvis omgivelserne kan hjælpe med at beregne risici og har fokus på kvalitet i leveringen. D profiler er meget hurtigt til at reagere, og kan derfor misse detaljer, som for D profilen selv, ikke er vigtige.
D profilen har også brug for andre som kan udvise omtanke og tålmodighed, og sammen med fokus på risici kan handle med forsigtighed.
En D profil har et stort Ego-drive og et stort fokus på sig selv og de resultater som skabes. D profilen går op i præstige og i at vise at de er bedre end deres omgivelser og samtidig kontrollere sine omgivelser.