i profil

DiSC den Socialt Influerende

Socialt influerende
I profiler har fokus på at opnå resultater ved at samarbejde, inddragelse og overtalelse af andre. De opnår indflydelse på omgivelserne ved at påvirke andre med deres udadvendte og entusiastiske adfærd, hvor de ofte udtrykker tanker, idéer og følelser med mange ord.

Deres primære motiv er social anerkendelse og opnåelse af opmærksomhed. Deres største frygt er social afvisning. Netop dette skaber deres adfærd hvor de altid taler med, blander sig og søger rampelyset i enhver situation.
De vil lyttes til, men kan have udfordringer med at lytte til andre.
Omkring sig har de en tendens til at skabe et motiverende miljø, og er derfor ofte meget vellidt og kendes for deres gode humør. i profilerne frembringer entusiasme, ikke kun hos sig selv, men også hos andre. Denne entusiasme bruger de til at skabe kontakt til andre.
Udefra virker det som om de har en evne til at tale med alle, og kan opfører sig som om de kender alle.
Dette gør dem også utroligt gæstfrie og involverende. De kontakter omgivelserne og forsøger at invitere dem ind i deres sfære. De er veltalende og charmerende, og netop disse egenskaber gør dem i stand til at være overtalende.
Deres opfattelse af omverdenen er optimistisk og positiv, de ser verden som gunstig og samtidig med muligheder for at skabe yderligere resultater med de nuværende ressourcer.

Omgivelserne for at en i profil trives bedst, skal give plads til at man kan udtrykke sig og tale frit. Man skal kunne fremsætte forslag, og gerne opnå offentligt anerkendelse for sine idéer og resultater. I profilen søger at arbejde i grupper så der dermed kan skabes stærke positive relationer

De optimale rammer for en i profil er frihed fra kontrol og detaljer, så de har muligheden for at arbejde uden disse rammer. Samtidig har de brug andre som hjælper med at holde fokus på opgaven, finder og vurderer fakta samt udvikler struktur og systemer for dem. De skal holdes fast på målet gennem coaching og rådgivning, så man sammen med dem sikre at der fastholdes fokus på gennemførelse.

I profiler er teammennesker og arbejder for teamets resultater og har brug for at alle i teamet bidrager. I profilernes store empati sætter dem i stand til at sætte sig ind i andres problemer, holdninger og følelser – særligt når de ligner deres egne.

Når i profilen lytter mest nærværende og begejstret, er det ofte fordi de lytter til sig selv.